Harzé voor Bedrijven

Voor alle bedrijven die bewust bezig zijn met het milieu kunnen wij voor de meeste metalen een 100% recyclage garanderen. Voor een aantal metalen geldt zelfs een End-of-Waste criterium, deze worden dus erkend als secundaire grondstof.

Dit betekent ook dat wij deel kunnen uitmaken van een cradle to cradle cyclus. Indien u als bedrijf het cradle to cradle principe nastreeft en/of u hebt reeds een cradle to cradle erkenning en u zoekt een partner voor uw metaalstromen dan stappen wij graag mee in de cirkel. Tijdens een persoonlijk gesprek of een bedrijfsbezoek bekijken we dan de verschillende mogelijkheden.